האירוע בהר הרצל


18.4.2012 בשעה 15:12 בירושלים


להלן הנתונים האסטרולוגיים כשהם מעוגלים למעלות שלמות:

מיקומי הכוכבים

שמש 29 טלה
ירח 28 דגים
מרקורי 1 טלה
ונוס 12 תאומים
מארס 4 בתולה
יופיטר 17 שור
סאטורן 25 מאזניים
אורנוס 6 טלה
נפטון 3 דגים
פלוטו 10 גדי
כירון 8 דגים


שימו לב: ההורוסקופ מחושב בשיטת "הבתים הלא שווים", שלפיה – שלא כבשיטת "הבתים השווים" - הבית אינו חייב להיות בן 30 מעלות, דווקא.

מיקומי הבתים
בית 1 - 9 בתולה
בית 2 - 5 מאזניים
בית 3 - 5 עקרב
בית 4 - 7 קשת
בית 5 - 10 גדי
בית 6 - 10 דלי
בית 7 - 9 דגים
בית 8 - 5 טלה
בית 9 - 5 שור
בית 10 - 7 תאומים
בית 11 - 10 סרטן
בית 12 - 10 אריה


גולשים יקרים -
לצבע הטקסט נודעת משמעות:

טקסט כחול = לינק
טקסט סגול = הסבר

גולשים יקרים -
לצבע הטקסט נודעת משמעות:

טקסט כחול = לינק
טקסט סגול = הסברגולשים יקרים -
לצבע הטקסט נודעת משמעות:

טקסט כחול = לינק
טקסט סגול = הסברגולשים יקרים -
לצבע הטקסט נודעת משמעות:

טקסט כחול = לינק
טקסט סגול = הסברגולשים יקרים -
לצבע הטקסט נודעת משמעות:

טקסט כחול = לינק
טקסט סגול = הסברגולשים יקרים -
לצבע הטקסט נודעת משמעות:

טקסט כחול = לינק
טקסט סגול = הסבר
הקריסה הקטלנית בהר הרצל - ההורוסקופ


לכתבה:

יום העצמאות תשע"ב - הקריסה הקטלנית בהר הרצל באור הכוכבים

 

 

בשעה 3:12 אחה"צ בהר הרצל בירושלים, בעיצומן של החזרות שהתקיימו בערב יום השואה לקראת טקס הדלקת המשואות שאמור היה להתקיים ביום העצמאות - לפתע, בעקבות משב רוח עז, קרס עמוד תאורה ופגע בקבוצת חיילים שהתאמנו לקראת הטקס. בתאונה נהרגה סגן הילה בצלאלי ומספר חיילים נפצעו.

  

בדרך כלל כשאנו מכינים מפה אסטרולוגית, אין בידינו שעה שהיא מדוייקת "על הדקה". וזאת משתי סיבות – אם בגלל שהאירוע הוא נזיל ואינו תחום ברגע מוגדר בזמן, ו/או בגלל חוסר תיעוד. במקרה של קריסת עמוד התאורה בהר הרצל, צוותי ההצלה העידו שהקריאה הראשונה התקבלה בשעה 15:12; כאשר טלפונים סלולאריים הם כה זמינים, סביר להניח שהעזרה הוזעקה באופן מיידי או כמעט מיידי.

 

הכנתי את מפת האירוע הקשה הזה הן בגלל התרחשותו ברגע מוגדר וידוע בזמן, והן בגלל היותו של אותו רגע סמלי כל כך.

 

קיראו על הסמליות של הקריסה הקטלנית של עמוד התאורה בהר הרצל, ביום השואה, בעת החזרות להדלקת משואות יום העצמאות בכתבה יום העצמאות תשע"ב - הקריסה הקטלנית בהר הרצל באור הכוכבים

 

פענוח הורוסקופ האירוע הקטלני שהתרחש בהר הרצל בירושלים בשעה 15:12 ביום 18.4.2012 החל לעלות לאתר במוצאי יום העצמאות תשע"ב, והוא מופיע בדף זה.

 

יום העצמאות תשע"ב - 26.4.2012  

 


   

 

הורוסקופ האירוע הקטלני בהר הרצל - פירוש אסטרולוגי

 

החלק הראשון 

היות וזמן התרחשותו של האירוע ידוע באופן מדוייק, ממש "על הדקה", מצליחה הפרשנות האסטרולוגית להכנס לדקויות ולפרטי פרטים:
הדבר הבולט ביותר במפה זו הוא הדגש על בית 8 – בית המוות.
דגש זה בא לידי ביטוי בכמה אופנים:


1. מיקום השמש, הגוף השמיימי החשוב ביותר, בבית 8

למיקומה של השמש מייחסת האסטרולוגיה חשיבות מכרעת ומיקומה בבית 8 מדגיש עניינים של חיים ומוות. העובדה שסאטורן, כוכב "כבד" המסמל את קשיי הגורל, פוגע בשמש (זווית של 180 מעלות) מסמלת סכנת חיים, במיוחד מכל הקשור בנפילה. התאונה הקטלנית נגרמה בגלל נפילת עמוד תאורה.


2. מיקומו של שליט בית 8, מארס, בצמידות לעילא (האופק המזרחי)

מארס נמצא במעלה 4 בתולה והעילא במעלה ה- 9 של אותו המזל. צמידות זו מעניקה למארס כוכב המלחמה והצבא, המסמל פציעות (במיוחד ממתכות), השפעה דומיננטית וקונקרטית על האירוע שהורוסקופ זה משקף.


3. מיקומו של שליט בית 1, מרקורי, על מפתן בית 8

מרקורי הממוקם במעלה הראשונה של טלה, נמצא בצמידות מסוכנת לשער בית 8 הנפתח במעלה החמישית של טלה.
בית 1 הוא הבית החשוב ביותר בהורוסקופ כי הוא מסמל את "הדבר עצמו": במפת-הלידה מסמל הבית הראשון - והכוכב השולט בו - את בעל ההורוסקופ, ובמפת אירוע מסמל בית זה והכוכב השולט בו, את האירוע. העובדה שכפסע מפריד בין מרקורי, שליטו של בית 1, לבין בית 8, מרמזת שהאירוע קשור בסכנת מוות.


4. התחלפות השליטים של בית 1 ובית 8

מרקורי שליטו של בית 1 נמצא בטלה שבו שולט מארס, ומארס נמצא במזל בתולה שבו שולט מרקורי. מצב זה שבו שני כוכבים נמצאים כל אחד במזלו של הכוכב השני, הנקרא גם "אירוח הדדי" – מסמל קשר הדוק בין הבתים שבהם הם שולטים. במקרה זה - האירוע המתרחש ברגע זה (בית 1) קשור במוות (בית 8). מה שמגביר את  פוטנציאל הסכנה שמסמל מיקומם של שני הכוכבים, הוא זוית קשה (150 מעלות) הנמתחת ביניהם.


5. מיקומו של אורנוס בבית 8

סכנה נוספת נשקפת ממיקומו של אורנוס, כוכב האירועים הבלתי צפויים, הנמצא גם הוא בבית 8. אורנוס ממוקם במעלה 6 טלה, בסמיכות צמודה לכניסה לבית 8 הנפתח במעלה 5 טלה. ממיקומו זה, אורנוס כאילו מושיט יד למרקורי שכפי שראינו מקודם נמצא על סף הכניסה לבית 8. כך שנוצרת צמידות בין מרקורי (1 טלה) לאורנוס (6 טלה) החובקים ביניהם את הכניסה לבית 8 (5 טלה). ככל שכוכב קרוב יותר לתחילת הבית כך גוברת השפעתו. מה שאומר שהשפעתם של שני הכוכבים, ובמיוחד של אורנוס, היא מכרעת, וששילוב הסמליות שלהם יעמוד מאחורי האירוע שכל הסימנים מזהירים מפניו.

והנה פרט מאלף: מרקורי ואורנוס, הקשורים שניהם ביסוד האוויר, מסמלים רוחות: מרקורי - בריזות קלילות, ואורנוס - רוחות סערה. סמליות זו באה לידי ביטוי במשב רוח חזק ופתאומי (פתאומי = אורנוס) שגרם לקריסתו של עמוד התאורה ולתאונה הקטלנית. אגב, גם עמוד התאורה, כמו כל דבר הקשור בחשמל, נשלט על ידי אורנוס שאופיו הבלתי צפוי השתקף בצורה הפתאומית שבה התרחש האירוע. אורנוס, אם כן, צובע בצבעים הייחודיים לו את האירוע הקטלני, דבר שעולה בקנה אחד עם הכלל האסטרולוגי הקובע שהכוכב הקרוב ביותר לפתחו של בית מסויים יהיה בעל ההשפעה הדומיננטית באותו בית. כפי שראינו, גם השמש נמצאת בבית 8, ועל משמעותה ארחיב בפעם הבאה.

 

החלק השני של פיענוח ההורוטקופ יעלה לאתר בתוך כמה ימים.

 

החלק הראשון של פיענוח מפת האירוע

עלה לאתר במוצאי יום העצמאות תשע"ב, 

בלילה שבין 27.4.2012 - 26  

 


 

 

החלק השני 

 

משמעות מיקומה של השמש

בהורוסקופ האירוע הקטלני בהר הרצל 
היות ומיקומה של השמש הוא הנתון החשוב ביותר בהורוסקופ, מתחיל בדרך כלל פיענוח מפת הלידה בבחינת מצבה של השמש - אלא אם נוחתת על האסטרולוג השראה המעניקה לו מפתח אחר לפתיחת המפה. את פיענוח המפה הזאת התחלנו (ראו למעלה) לפי כלל הזהב של "ללכת בעקבות השמש", ומיקדנו את תשומת ליבנו בבית שבו היא נמצאת, בית 8.

 

השמש וסאטורן "נעלים"  

אם נתעמק במצבה של השמש, נראה שבזכות מיקומה במזל טלה היא "נעלה" – כלומר, היא במצבה המיטבי, ואמורה להיות עוצמתית, חזקה, בוטחת, וכבודה. אלא שמשהו מכביד על התמונה האופטימית הזאת, וזהו ההיבט הקשה שהיא מקבלת מסאטורן, הכוכב הכבד, המעמיס, המעניש והמקשה, הנמצא במזל מאזניים, מזל שבו – ממש כמו השמש במזל טלה - הוא נעלה. נעלותם של השמש וסאטורן מסמלת את מעמדו הרם של האירוע, מה עוד שהשמש מסמלת מלכות וסאטורן ממלכתיות, אלא שמתחת לפני השטח, כשמתעמקים במעלות שבהם נמצאים שני הכוכבים, מתקבלת תמונה שונה.

 

סאטורן - נעלה במזל, ירוד במעלה

נעלותו במאזניים, המזל שבו חל יום כיפור, לא הופכת את סאטורן לכוכב קליל: ברוח "את אשר יאהב ה', יוכיח" הוא מאוד קפדן וכל משקל עודף, ואפילו של גרמים, מטה את הכף ועלול לגרום לנפילה. במיוחד אם סאטורן נמצא במיקומים המועדים למעידה ולנפילה - ששם סאטורן אכן נמצא, וזאת עקב מיקומו באותה גיזרה של שתיים וחצי המעלות במזל מאזניים (25 – 27 וחצי) הנשלטת על ידי מזל אריה שבו סאטורן "ירוד".

רמזים נוספים למשמעות מיקומו של סאטורן נותן הכוכב השולט בסאטורן, במקרה זה, ונוס, השולטת במזל מאזניים שבו סאטורן נמצא. ונוס נמצאת ברום השמיים בבית 10, במזל תאומים - צירוף שכולו אומר "הנה משהו יפה (ונוס), חשוב ונכבד (רום השמיים), ומתוקשר (תאומים)". אבל מצבה של ונוס, הנתונה בסד של מבנה דמוי צלב, מרמז שהאירוע המכובד עלול להפוך לאירוע כבד. ונוס מותקפת על ידי שני כוכבים המנגחים גם זה את זה, ושני הכוכבים האלה הם לא סתם כוכבים, אלא כוכבים שמחזיקים את המפתח ללב השמש, ותכף נבין למה.

אך לשם כך עלינו לחזור לשמש.

 

המעלה שבה נמצאת הוד מעלתה, השמש

השמש נמצאת כזכור במזל טלה, אך עדיין לא עמדנו על מיקומה הספציפי בתוך הטלה; השמש נמצאת במעלה ה – 29 של המזל, מעלה המצויה בגזרה הנשלטת על ידי מזל דגים. הטלה והדגים הם שני ניגודים, האלפא והאומגה, הלוחם והחולם, ומה שמוסיף לקושי היא העובדה שמארס ונפטון, השולטים בהתאמה בטלה ובדגים, תוקפים זה את זה בזוית קשה מדוייקת של 180 מעלות. מה שיבוא לידי ביטוי בבלבול, חוסר תפקוד, אוזלת יד והתמוססות תחושת הכוח; מה עוד שהבתים שבהם ממוקמים נפטון ומארס הם בית 6 ובית 12 בהתאמה, והמזלות המעורבים הם בתולה ודגים, הקשורים קלאסית בבתים אלה המסמלים תפקוד תקין ובריאות או אי תפקוד, קלקולים, תקלות, שיבושים ובעיות בריאות. כך שהמאבק בין מארס ונפטון, שני הכוכבים החולשים על השמש, ללא ספק מחליש אותה.

קיראו עוד על הזויות הקשות בין מארס לנפטון בכתבה

מלחמת הכוכבים מארס נפטון והמשט לעזה.

והנה פרט מאלף -

מיקומו של מארס בבתולה מסמל את חיל (מארס) הרפואה (בתולה). שאותו ייצגה הקצינה הילה בצלאלי, שנהרגה באירוע.
והנה עוד פרט מאלף: השמש במפת לידתה של הקצינה שנהרגה, נמצאת בדיוק באותו מיקום שבו נמצא מארס במפת האירוע – במעלה הרביעית של מזל בתולה. הילה בצלאלי נולדה בתאריך 27.8.1991.
(הקרדיט על הגילוי מגיע לתלמיד שלי, ראם).

 

מהשמש לונוס, לסאטורן - וחוזר חלילה

ונחזור לונוס שקודם סיפרנו שהיא מותקפת על ידי שני כוכבים. ובכן, צמד הכוכבים התוקפים אותה אינם אלא מארס ונפטון, אותם שני כוכבים שחולשים על השמש ומחלישים אותה: מארס בתוקף שליטתו במזל שבו נמצאת השמש (טלה ), ונפטון עקב שליטתו במעלת השמש (דגים ).

ותזכרו שגם סאטורן קשור לסיפור הזה - ולא רק בגלל הזוית הקשה שלו לשמש, ולא רק בגלל העובדה שונוס שולטת בו - אלא גם בגלל מיקומו בגיזרה של האריה (בתוך מזל מאזניים), גיזרה שבה שולטת השמש. וכך הסמליויות סובבות זו סביב זו, ומלפפות אחת את השניה בקורי משמעות שבל ישוערו, סמלים שהראש מסתחרר מלעקוב אחריהם. כמו ריקוד אין-סופי של סופים, אותם מיסטיקנים מוסלמים שמסתחריים סביב עצמם, או כמו המחול הקוסמי של הכוכבים במסלוליהם המסולסלים. ההורוסקופ כמוהו כקליידוסקופ, תציצו בו ומיצאו את הצורות שידברו אליכם ויערבלו את דעתכם בעושר בלתי נדלה של משמעויות.

 

אך כדי שלא נצא מזה מבולבלים לגמרי, הבה נסכם את מה שלמדנו ממיקום השמש ומהכוכבים המתקשרים אליה -

האירוע המרכזי (שמש) שעליו מורה ההורוסקופ קשור בצבא (טלה) ובמוות (בית 8), שכרוך בנפילה (סאטורן בזוית קשה לשמש). במקרה הזה ל"נפילה" נודעת משמעות כפולה גם החיילים (טלה) שנפלו, שכדי לכבד (שמש) את זכרם התקיים האירוע, וגם נפילת עמוד התאורה. גם את מיקומה של השמש בבית המוות אפשר לפרש בשני מישורים: אירוע שקשור בחללי (בית 8) צה"ל (טלה), שהוא גם אירוע קטלני. נעלותם של השמש וסאטורן תורמת מימד של נכבדות לאירוע הקשה, ומיקומה של ונוס (השולטת בסאטורן), במרום השמיים במזל תאומים, משקפת את המעמד הרם של האירוע ואת ההד התקשורתי שהוא עורר. אך ההיבטים הקשים של ונוס, רומזים שלאירוע הנכבד הזה יש צד כבד: מארס ונפטון התוקפים את ונוס רומזים לפעילות לא ישרה ומבולבלת שתכריע את הכף (ונוס שולטת במאזניים) בדרך מהותית (שמש) ומסוכנת (בית 8).

 

ועוד דבר בקשר למיקום השמש בבית 8 -   מיקום זה המסמל מוות (בית 8) מכובד (שמש ), בא לידי ביטוי גם בעובדה שהקצינה הועלתה בדרגה בעקבות מותה - מסג"מ לסג"ן.

 

בקרוב על משמעותו של פלוטו בהורוסקופ זה

 

החלק השני של פיענוח מפת האירוע

עלה לאתר ביום 3.6.2012

 


 

החלק השלישי

פלוטו הקטלני

 

האירוע שאותו משקפת המפה היא תאונה קטלנית שארעה בעת חזרה ותירגול לקראת טקס חגיגי לזכרם של חללי צה"ל.

 

המזל העולה באופק המזרחי, המשקף את מהות האירוע, הוא מזל בתולה המסמל עבודה, תירגול וחזרות, כשהמטרה היא לתקן ולשפר כדי להגיע לאותה מושלמות שהיא משאת נפשו של המזל. הכמיהה הבתולית לשלמות משתקפת גם בשאיפה לרפא את תחלואי הגוף ולמצוא להם מזור, והיא באה לידי ביטוי בכל הקשור ברפואה.

את הטקס החגיגי שלשמו נערך התירגול, משקף בית 5 המסמל את כל מה שקשור בבימות ובמופעים חגיגיים.


בית 5 – הגדי שולט בו, פלוטו חולש עליו
הימצאותו של מזל גדי בבית 5 המסמל מופעים – מוסיף נופך של רצינות, כך שניתן להסיק שהאירוע הבימתי הנשקף מהורוסקופ זה לא יהיה קליל ומבדר אלא שיהיה בו משהו כבד ומכובד כמתבקש מהקשר של הגדי לעופרת הכבדה, ולבית 10 המסמל סטטוס וכבוד. מזל גדי קשור גם בשלטון, סמכות ושררה, במדינה ובטקסים רשמיים, ככה שניתן לצפות למשהו מרשים וממלכתי – מה עוד שסאטורן השולט בגדי נמצא במזל מאזניים שבו הוא נעלה, ובנוסף הוא ממוקם במעלה שמן הראוי לקרוא לה "הוד מעלתה" בהיותה נשלטת על ידי מזל אריה המלכותי. השמש, השולטת באריה, נמצאת גם היא במצב מכובד ואפילו מעולה – במזל טלה שבו היא נעלה. כל ההשתלשלות הזאת של הסימבולים השולטים בבית 5 המתגלגלים ממיקום נעלה אחד לשני (זולת סאטורן שמיקומו במעלה של אריה הוא אמנם "נפול" אבל ללא ספק - זוהר), מעידים על מעמדו הרם, הנישא והמכובד של אותו אירוע בימתי שהבית החמישי מסמל.


יחד עם זאת ההשפעה הארית על הבית החמישי היא של פלוטו, אל-השאול המיתולוגי, שממש ברגע קריטי זה (שלוש ו - 12 דקות אחה"צ) הוא חוצה בתיזמון מושלם את הסף של הבית החמישי ונכנס אליו: פלוטו נמצא ב-9 מעלות ו- 32 דקות של מזל גדי, ובית 5 נפתח ב- 9 מעלות ו- 31 דקות של הגדי. המיקום האיסטרטגי של פלוטו שבדיוק חצה את מפתן הבית, ועומד שם כגיבור בשער - בשערה של עיר שזה עתה לתוכה פלש - מעצימה את השפעתו. כך שהוא לא רק שולט על הבית הנתון מרגע זה למרותו - אלא חולש עליו.


על במותיך חלל       
הקשר הפלוטוני למוות – פלוטו שולט במזל עקרב ובבית 8 המסמל מוות - בא לידי ביטוי בעובדה שאותו טקס ממלכתי מכובד שאותו משקף ההורוסקופ, הוקדש לזכרם של חללי צה"ל. כמו כן מסומלים החיילים ההרוגים גם על ידי מיקומה של השמש במזל הצבאי טלה, בבית 8 המסמל מוות.

ובנוסף לכך התרחש האירוע בערב יום השואה.

 

הסמליות המורבידית של פלוטו מרמזת שבמצבים מסויימים עלולה השפעתו של כוכב זה להיות קטלנית. את "הדחיפה" לכיוון זה נותן שליטו של פלוטו – סאטורן, הפוגע בזוית קשה של 180 מעלות בשמש הנמצאת בבית 8, בית המוות.

מיקומה של השמש במזל (טלה) ובבית (8) שצרופם מסמל, כאמור, חיילים מתים, גבה כעת, בשעת החזרה על הבמה, את חייה של חיילת נוספת – קצינת חיל הרפואה הילה בצלאלי ז"ל.

 

 

החלק השלישי עלה לאתר ביום 17.7.2012 

עדכון ביום 19.7.12