גולשים יקרים -
לצבע הטקסט נודעת משמעות:

טקסט כחול = לינק
טקסט סגול = הסבר
הנסיך צ'רלס


הירח הדומיננטי של הנסיך צ'רלס ו"האמא הגדולה" שלוהירח של הנסיך מוסיף תוקף לתאוריה האסטרולוגית הטוענת שדווקא בית 10 מסמל את דמות האם - ולא בית 4 (הקשור מבחינה קלאסית במזל סרטן ובירח)

בהורוסקופ של הנסיך צ'רלס הירח נמצא בבית 10 ובמזל שור, המזל שבו הוא נעלה. המיקום בשור מוסיף לירח, החזק מתוקף מיקומו בבית 10, "ייחוס" אסטרולוגי מן המעלה הראשונה, מה עוד שהירח נמצא במעלה הראשונה של המזל...


במקרה של הנסיך צ'ארלס משתקף הייחוס האסטרולוגי של הירח שלו גם בייחוס ארצי, שהרי דמות האם המשתקפת ממנו היא זו של הוד מעלתה המלכה אליזבת השניה.


המעלה הראשונה של שור ו - הוד מעלתם ...

פרט מאלף הוא שבמקרה או שלא במקרה, הוד מעלתה נולדה כאשר השמש היתה במעלה הראשונה של שור - ממש אותה המעלה שנה נמצא הירח של בנה.


המזל שבו נמצא הירח משקף את דמות האם ולעיתים קרובות היא אכן ילידת מזל זה – כלומר מזל הירח שלנו הוא מזל השמש שלה. למרות שראיתי את הקשר הזה בהורוסקופים רבים, אני לא זוכרת מיקרה נוסף שבו הירח נמצא ממש באותה המעלה שבה נמצאת השמש של האם. נראה שהדגש החזק בהורוסקופ של הנסיך על דמות האם – הירח בשור ובבית 10 – בא לידי ביטוי בדומיננטיות של דמותה. לכן אין זה מפתיע שצ'ארלס חוסה בצילה של אימו גם בגילו המתקדם.הכתבה עלתה לאתר ביום 12.7.2007