מפת הלידה של מדינת ישראל
לחצו על התמונה כדי להגדילה
גולשים יקרים -
לצבע הטקסט נודעת משמעות:

טקסט כחול = לינק
טקסט סגול = הסבר
הגרסה האנגלית של הכתבה נמצאת
באתר האנגליחזרה לרשימת הכתבות בנושא
מדינת ישראלעל השפעתה הקטלנית של השמש
בהורוסקופ של ישראל

ראו
מפת הלידה של יצחק רבין

הקבלה גורלית רבין-שרוןמיקומו של הירח (אשה)
בבית 10 (שלטון)
מסמל לצד רה"מ לשעבר, גולדה מאיר ,
גם את ציפי לבני
שנגעה בתפקיד זה.

בנוסף למיקומו בבית 10 נמצא הירח במזל אריה המלכותי, מיקום המעניק לשתי המנהיגות הילה של עוצמה.
מפת הלידה של מדינת ישראל


14.5.1948 בשעה 16:00 בתל-אביב


 


ניתוח מפת הלידה של מדינת ישראל, מועתק מלה במלה מהספר "אסטרולוגיה וההורוסקופ שלך" שאותו כתבתי בשנים 1974-5. אך למרות שהדברים נכתבו לפני למעלה מ- 30 שנה, נדמה לי שלא זו בלבד שלא נס ליחם, אלא שהם קיבלו במבט לאחור ערך מוסף, כי במשך השנים התגשמו דברים שנראו מופרכים בשעתם, ותצפיות שהיו בבחינת "ימים יגידו", הצליחו לעמוד במבחן הימים והשנים. הימים אכן אמרו את דברם ונדמה לי שהם אומרים שהדברים אקטואליים היום, ואף נכונים בחלוף שלושים וכמה שנים, יותר מתמיד.

 

 

למעט תוספת אחת של מספר שורות ושתי הערות שאותם הקפדתי לסמן באותיות נטויות הדברים המובאים פה נאמנים לחלוטין למקור.


 

 


פענוח מפת הלידה של מדינת ישראל
ב-14 במאי נמצאת השמש במזל שור, והשור הוא על כן מזל-השמש של מדינת ישראל. מזל שור שייך ליסוד האדמה ולאיכות הקבועה, ומכאן שאיפת העם לחזור אל האדמה, אל קרקע יציבה ומקום מגורים קבוע. הימצאותה של השמש בזמן הכרזת המדינה בבית 8 המסמל התחדשות, מסמלת את התחדשות העם על קרקע המולדת באמצעות עבודת האדמה ובניין הארץ (מזל שור מציין עבודת אדמה ובניין).

 

 

השפעתה הדומיננטית של ונוס (נוגה) ומשמעותה 
במפת הלידה של מדינת ישראל שולט מזל מאזניים, המסמל את הזולת, בבית 1 המסמל את ישות המדינה. שליטתו של מזל מאזניים בבית זה רומזת שלמדינות אחרות נודעת השפעה מהותית על התפתחות גורל המדינה, עד כדי תלות בהן.

 

לכוכב הלכת נוגה (ונוס) מיוחסת במפת הלידה של המדינה חשיבות ממדרגה ראשונה, כיוון שכוכב לכת זה שולט הן במזל-השמש, שור, והן במזל העולה באופק, מאזניים.

 

במפת הלידה של המדינה נמצא נוגה במזל סרטן (המסמל בית וביטחון), ומיקום זה מסמל את שאיפת העם לבית לאומי ולביטחון. הדגש על מזל סרטן מסמל גם שכל הקשור בביטחון ובהגנה יעסיק את המדינה. הימצאות נוגה בבית 9 מציינת, שהקשר הרגשי (נוגה) למולדת (סרטן) מקורו בדת, תחומו של בית 9. מיקום זה מסמל גם את חשיבותם של קשרים עם ארצות חוץ ואת התמיכה שהמדינה מקבלת מעבר לים (בית 9 מסמל ארצות רחוקות), ובעיקר מארצות הברית ומיהודים, כיוון שאלה וגם אלה מסומלים על ידי מזל סרטן שבו מתארחת נוגה.

 

מזל סרטן מסמל את ארצות הברית בהיותו המזל הדומיננטי שלה: השמש ושלושה כוכבי לכת נמצאים במפת לידתה במזל זה. מזל סרטן מסמל את המשפחה, ולכן במובן רחב יותר את העם שעליו נמנה האדם. במקרה זה – העם היהודי.

 

אך אליה וקוץ בה: במפת הלידה של מדינת ישראל פוגע נפטון בנוגה, דבר העלול להביא לירידת ערכים ואידיאלים. גם צדק (יופיטר) פוגע בנוגה היבט המציין שאיפה לרווחה יתרה ולנוחיות, העשויה להביא להסתאבות מוסרית ולירידת ערך הכסף. לנוגה קשר לכסף בשל השליטה במזל הנכסים, שור.

 

 

משמעותה של השמש בהורוסקופ של ישראל
על אפשרות של קשיים כלכליים מצביע גם מיקום השמש במזל שור הקשור בכסף, בהיבטים דיסהרמוניים לשבתאי (סטורן) ולמארים (מארס). ההיבט הקשה של שבתאי, כוכב ההגבלה, מסמל צמצום של משאבים כלכליים, וההיבט הקשה של מאדים, כוכב המלחמה, מסמל הוצאות כספיות גדולות על כלי נשק ומלחמה. מיקום השמש בבית 8 (כספי הזולת, ירושות) מציין תלות כלכלית בכספי זרים, במקרה זה תמיכה מארצות הברית ותרומות מיהודי התפוצות, ובכספי ירושות – אם נוכל לכנות כך את השילומים מגרמניה. השמש בבית 8 (המציין מוות) הנפגעת על ידי מאדים (מלחמה), מסמלת את קורבנות המלחמות.

 

 

בית 10 והשלטון במדינת ישראל
בית 10 מסמל את השלטון. שליטתו של מזל סרטן בבית זה מציין את שלטון העם הירח הנמצא אף הוא בבית 10 מסמל נשים, ולפיכך אין זה מקרה שאשה עמדה בראש המדינה. פרט מאלף הוא ששמה, גולדה מאיר, שיקף את מיקומו של הירח באריה. הירח הוא אחד משני המאורות (גם השמש הינה מאור) והיותו מאור משתקפת בשם משפחתה "מאיר". מיקומו של הירח במזל אריה הקשור בזהב משתקף בשם "גולדה" שמשמעותו זהב.    ראו גם כיצד משתקפת הלבנה באריה בשמה של ציפי לבני.

 

הימצאותו של הירח הקשור בהמונים במזל אריה המלכותי, מראה שעל אף העממיות תהיה במנהיגות שאיפה לגדולה ולפאר. מיקומו של הירח באריה רומז גם לראש ממשלה יליד מזל אריה - על אף שעד כה רוב אלה שהגיעו לעמדות הנהגה היו ילידי המזלות מאזניים ושור, שהם המזלות הדומיננטיים במפת הלידה של המדינה.

 

דוד בן גוריון, לוי אשכול, יגאל אלון וחיים צדוק הם ילידי מאזניים; גולדה מאיר ומשה דיין הם ילידי שור - ואף חוזה המדינה, תאודור הרצל, היה יליד שור. שמעון פרס ומנחם בגין בם ילידי אריה.
(הדברים נכתבו בשנת 1975 לפני שבגין ופרס היו ראשי ממשלה.)

 

הצמידות של פלוטו עם סאטורן בבית 10 מציינת קשיים (שבתאי) בהתחדשות (פלוטו) השלטון. הימצאותם של הכוכבים במזל אריה עשויה לסמל תהפוכות דרמטיות בשלטון.
(הדברים נכתבו בשנת 1975, כשנתיים לפני המהפך של 1977.)

 

 

נושאים נוספים
בבית 11 המסמל ידידים נמצא מאדים, המסמל חיכוכים ומריבות עם מדינות "ידידותיות". מיקום הכוכב במזל אריה מראה, שהקשר עם מדינות הנשלטות על ידי מזל זה (צרפת), אף אם הוא ידידותי, לא יהיה קל.

 

בית 4 מסמל מגורים ובתים. שליטתו של מזל גדי בבית זה מציינת קשיי דיור.

 

בית 2 מסמל כלכלה, ושליטתו של מזל עקרב בו מדגישה את הנטייה, שעמדנו עליה כבר קודם, לתלות בכספי הזולת (עקרב הוא שליטו הקלאסי של בית 8 – כספי הזולת).

 

מיקומו של צדק בבית 3 (חינוך, תקשורת, סביבה קרובה) במזל קשת (השכלה) מציין שאיפה להשכלה גבוהה, והוא מבטיח הצלחה בתחום החינוך, אם יופנו לתחום זה המרץ של מאדים הנמצא בהיבט הרמוני עם צדק, והכסף הדרוש – מאדים שולט בבית 2, כסף.

 

שליטתו של מזל טלה התוקפני בבית 7, המסמל מדינות עוינות, רומזת למלחמות, וזאת בעיקר בגלל שמאדים, שליט בית 7, פוגע בשמש. אך ההיבט ההרמוני של צדק למאדים עוזר במקרה של מלחמה.

 

מאחר וצדק נמצא בבית 3 – סביבה קרובה ושכנים – הוא מציין אפשרות לשלום עם מדינות שכנות, וההיבט ההרמוני שלו עם מאדים, הכוכב השולט בבית 7, מאפשר שיתוף פעולה עם מדינות שבעבר היו מתנגדות, כי בית 7 מסמל את הזולת לא רק כמתנגד, אלא גם כשותף.

 

 

הכתבה עלתה לאתר ביום 7.5.2008 - ערב יום העצמאות ה-60 של מדינת ישראל

הכתבה עודכנה ביום העצמאות ה-61 -  29.4.2009