הרשימה המלאה של הכתבות בנושא

כתבי היד הסודיים
של ניוטון
וחשיפתם המופלאה

בעברית
באנגלית


וכל כך סמלי...

תאריך לידתו של א.ש. יהודה התגלה לי רק שנים לאחר שכתבה זו עלתה לאתר.

כל כך סימלי שיהודה נולד...
קישור לסיפור

מי שהתחרה ב פרופ' יהודה על רכישת כתבי ניוטון היה לא אחר מאשר הכלכלן הנודע
ג'. מ. קיינס.

והנה פרט מאלף:
לשניהם נכון לאחר המוות גורל דומה :
לאחר שהודחו והושכחו במשך עשרות שנים זכו שני האישים לקאמבק מפתיע בשנים 2008-9 – פרופ' יהודה בזכות "ברית שלום", וקיינס – הודות לתורתו הכלכלית שזכתה בעדנה לאחר המשבר הכלכלי של 2008.

אברהם יהודה והנבואה האפוקליפטית של ניוטון


אברהם יהודה - האיש והסמל

 

כל כך סמלי שהאיש שבזכותו התגלגלו כתבי ניוטון לירושלים – שמו יהודה. אברהם יהודה.
כל כך סמלי שבאותו אוסף ירושלמי של כתבים, הידוע בשם "אוסף יהודה" - התגלתה לפני שנים אחדות הנבואה האפוקליפטית של ניוטון.
כל כך סמלי שאברהם יהודה היה איש "ברית השלום", תנועה ציונית שחתרה נגד הזרם המרכזי בציונות, ואשר בגלל השתייכותו אליה נודה יהודה והוחרם באוניברסיטה העברית, אותו מוסד שהוא עצמו נמנה על קומץ מקימיו.
כל כך סמלי ששמו המלא של יהודה היה אברהם שלום יהודה. כל כך סמלי.

 


וגם - כל כך סמלי שבימים גורליים אלה למדינת ישראל, מכירה סוף-סוף האוניברסיטה העברית שאותה עזב אברהם יהודה בטריקת דלת - ושאליה, צחוק הגורל, התגלגל בסופו של דבר אוסף כתבי ניוטון שלו -  במורשתו האידיאולגית של יהודה, ואולי גם מוקירה אותה בדיעבד.

 

בימים אלה של חשבון נפש לאומי שבהם נושף הגורל, או אם תרצו, הקארמה, בעורפה של מדינת ישראל, פרסמה האוניברסיטה העברית מחקר על אודות "ברית שלום", אותה תנועה אידיאולוגית שיהודה נמנה על חבריה, שהטיפה בשנות העשרים של המאה הקודמת לדרך אחרת, דרך של דו קיום עם הערבים; דרך שנדחתה על ידי הרוב, ואשר בגינה הודרה התנועה ומודרה, ובסופו של דבר מוגרה מהשיח הציוני.

 

מזה כחודשיים לפחות (אני כותבת דברים אלה ביום 3.3.09) אני דוחה פעם אחר פעם משימה שהטלתי על עצמי: לכתוב לכבוד יום הולדתו של ניוטון, שחל בארבעה בינואר, על הקשר הסמלי שבין ניוטון לאברהם יהודה. אמש, הזדמנה לי לפתע הזווית שעליה אני יכולה לתלות את הכתבה. קבלתי אותה ממאמרו של ירון לונדון שהתפרסם אתמול בידיעות אחרונות. וכך כותב לונדון אחרי שהוא מתאר את המצב המסוכן שאליו התדרדרה המדינה:


"לכן יפה עשו אנשי מרכז מינרבה באוניברסיטה העברית, שהוציאו לאור אוסף מחקרים על אודות "ברית שלום", אגודה שפעלה בין השנים 1925– 1933 וחתרה תחת הקונסנזוס בציונות... תומכי האגודה וחבריה היו בכירי המלומדים הציונים בדורם. הם חזו בדייקנות את המחיר המוסרי והפוליטי שנשלם בעבור מדינה עם הגמוניה יהודית בלבדית".

ידיעות אחרונות 2.3.2009

 

דבריו של לונדון משלימים לנו, אם כן, את המעגל - האיש, אברהם שלום יהודה, שבזכותו התגלגלו כנגד כל הסיכויים כתבי היד ובהם הנבואה האפוקליפטית לירושלים, היה בעצמו נביא שחזה "בדייקנות את המחיר" של הדרך שבה בחרה הציונות הרשמית ללכת.

 

 


הכתבה עלתה לאתר ביום 3.3.2009

עדכון 8.3.2013