מגן הדוד השמיימי -שאלותותשובות
(הקלק לקבלת תשובה)

כיצד מכונה מערך כוכבי מיוחד זה?
מהי משמעותו של מערך כוכבי המשלב מגן דוד וליקוי לבנה?
האם צורת מגן הדוד מרמזת על בשורה מיוחדת לישראל?
האם הופעתו של מגן הדוד בשמי ישראל היא דרמתית במיוחד ברגע הליקוי?

מגן דוד שמימי