זוהי התצפית האסטרולוגית של טלילה סטן לשנת תשס"ב, כפי שהתפרסמה בספטמבר2001 בשבועון "פנאי פלוס"

כתבה

הסבר על המגע אורנוס-מארס

הכוונה היא למולות (היבט של 180 מעלות) שיצר אורנוס עם מארס של ישראל. בשל תנועת הנסיגה של אורנוס ולאחר מכן התישרותו במסלולו חזר על עצמו ההיבט מספר פעמים.

המולות היא היבט של אופוזיציה, ניגוח, התקטבות והתכתשות. אורנוס – הכוונה היא לכוכב-הלכת אורנוס במיקומו הממשי בשמיים בתקופה הרלוונטית. בתקופה הרלוונטית אורנוס נע בסביבות המעלה ה- 28 של מזל דלי, כלומר נמצא בדיוק מול של מארס של ישראל הנמצא במעלה ה- 28 של מזל אריה. "מארס של ישראל" – הכוונה למיקומו של מארס במפת הלידה של ישראל, שבה מארס נמצא במעלה 28 של מזל אריה, ולכן זהות בין מארס של ישראל למעלה זו "נצרבה בתודעה".

מרד הטייסים

"ידיעות אחרונות" מיום 24.9.03

מרד הטייסים האירוע שהיכה את המדינה בתדהמה -
האומנם "הלם עתיד" שאיש לא צפה? 

בתצפית לשנת תשס"ב שפורסמה בספטמבר 2001 צפתה טלילה את התרחשותה של תופעה שלא היתה קיימת עד אז. היא צפתה שבתחילת 2002 תתרחש במדינה תופעה חסרת תקדים, משהו שנשמע אז, אך כמה חודשים קודם לכן, כמשהו דמיוני ומופרך לחלוטין: "צורה של מרד בשורות הצבא... או סרבנות גיוס בהיקף נרחב - כך אני מפרשת את התנגשותו של אורנוס כוכב הבועט בכל מסגרת קיימת במאדים כוכב המלחמה"

ואכן בינואר 2002, כאשר אורנוס יצר את המגע הראשון שלו עם מארס, הוכתה המדינה בתדהמה כאשר עשרות אנשי צבא חתמו על עצומה הקוראת לסרב לשרת בשטחים.

ב תצפית לשנת תשס"ג צפתה טלילה: "בתחילת 2003 תגבר תופעת הסרבנות"

ואכן בינואר 2003 במקביל למגע חוזר שבין אורנוס למארס, נרעשה המדינה לנוכח עליית מדרגה בתופעת הסרבנות, שבאה לידי ביטוי בסירוב פקודה חסר תקדים: קצין מודיעין סרב מטעמי מצפון למסור למפקדיו מידע שהיה דרוש לשם תקיפת מטרות אזרחיות בשכם.

ובספטמבר 2003 במקביל למגע השלישי שבין אורנוס למארס - פרץ האירוע שהרעיד את אמות הסיפים - מרד הטייסים.